Event Info

AYUH KITA KEKAL AKTIF!

Jom lari sempena World Physical Activity Day 2021 (WoPAD) dengan tema “Every Step Counts”. WoPAD disambut di seluruh dunia pada 6 April setiap tahun. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak mahu ketinggalan dalam meraikan sambutan ini bersama seluruh rakyat Malaysia bagi mendukung hasrat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang kekal aktif.

Jom sertai Virtual Run kami!

Pendaftaran terbuka kepada semua Warganegara Malaysia dan Bukan Warganegara Malaysia, lelaki dan wanita, dan kanak-kanak berumur 5 tahun ke atas.

Peserta boleh berlari, berjogging atau berjalan bila-bila masa dan di mana-mana tempat yang selamat, di dalam kawasan rumah ataupun menggunakan treadmill

Selepas selesai larian, muat naik bukti larian anda di laman sosial media. Tag kami #wopadvr2021 #worldphysicalactivityday2021. Dan jangan lupa untuk muat naik bukti larian di platform pendaftaran larian.

Peserta diingatkan agar mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) terkini yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) berkaitan aktiviti sukan/ rekreasi, terutamanya bagi kawasan yang diisytiharkan sebagai kawasan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Peserta juga perlu menggunakan apa-apa jenis aplikasi larian / alat peranti untuk merekod masa dan jarak larian (step counter/pedometer tidak dibenarkan).

Peserta boleh menghantar jarak larian sebanyak maksima 5 kali selagi jarak terkumpul mencapai jarak kategori larian yang dipilih.

TARIKH-TARIKH PENTING:

TEMPOH PENDAFTARAN: 1 MAC 2021 – 30 APRIL 2021

TEMPOH LARIAN: 1 MAC 2021 – 30 APRIL 2021

HANTAR KEPUTUSAN: BERMULA 1 MAC 2021 – 30 APRIL 2021

PENGHANTARAN KIT LARIAN: 12 APRIL - 30 APRIL 2021 (Melalui Pos), 19 APRIL– 30 APRIL 2021 (Ambil Sendiri)

Sila baca Terma & Syarat penyertaan sebelum mendaftar.

--------------------------------------------------------------------

AYUH KITA KEKAL AKTIF!

Let’s run as we’re celebrating World Physical Activity Day 2021 (WoPAD) with this year campaign’s theme, “Every Step Counts”. WoPAD is actively celebrated on the 6th April every year. Hence, Ministry of Health Malaysia would like to join the world celebration with the entire nation, moving towards an active Malaysian.

Let’s Join our Virtual Run!

Registration is open to all Malaysians and non-Malaysians, men and women, and children aged 5 years and above.

Participants can run, jog or walk anytime and anywhere that is safe, within housing area or on a treadmill.

Once you are done, upload your prove of running in your social media. Tag us with hastag #wopadvr2021 #worldphysicalactivityday2021. Do upload your prove of running in the platform given in the registration portal.

All participants are reminded to obey the current Standard Operating Procedure (SOP) set by National Security Council (MKN) with regards to sports/recreation, especially for area declared to be under Movement Control Order (MCO).

Participants will need a running app / tracking device to record time and distance of your run (step counter/pedometer are not allowed).

You can split the distance to as many times as you wish (maximum 5 times) as long as the accumulated distance meets the required distances for your chosen category.

IMPORTANT DATES:

REGISTRATION PERIOD: 1 MARCH 2021 – 30 APRIL 2021

RUNNING PERIOD: 1 MARCH 2021 – 30 APRIL 2021

RESULT SUBMISSION: STARTING 1 MARCH 2021 – 30 APRIL 2021

RACE ENTITLEMENT DELIVERY: 12 APRIL - 30 APRIL 2021 (via Post), 19 APRIL– 30 APRIL 2021 (Self Collect)

Please read our Terms & Conditions before registering.

------------------------------------------------------------------------------------

#WorldPhysicalActivityDay2021

#KekalAktif

#wopadvr2021

Race Info

Category

Age Group

Standard Fee

BRONZE

5KM: 5yrs and above

10KM & 21KM: 12yrs and above

RM 28 exc. postage

SILVER

RM 38 exc. postage

GOLD

RM 48 exc. postage

PLATINUM

12yrs and above

RM 16 exc. postage

Registration Closing Date : 30 April 2021

Entitlements

Category

Entitlements

BRONZE

Registration, E-Bib, E-Cert, Medal

SILVER

Registration, E-Bib, E-Cert, T-Shirt

GOLD

Registration, E-Bib, E-Cert, Medal & T-Shirt

PLATINUM

Registration, E-Bib, E-Cert, Medal & T-Shirt (Optional), Exclusive Merchandise

Race Pack Collection

Self Collection :

Date : 19 April 2021 – 30 April 2021 
Time : 10 Pagi – 12 Tengahari / 2 Ptg – 4 Ptg
Venue : 
Gimnasium Kkm Aras 2, Blok E10,
Kompleks E, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
Wp Putrajaya

Postage Fee:

West Malaysia : RM10
East Malaysia : RM23

T-Shirt Design

WORLD PHYSICAL ACTIVITY DAY 2021 VIRTUAL RUN

T-Shirt Size

WORLD PHYSICAL ACTIVITY DAY 2021 VIRTUAL RUNWORLD PHYSICAL ACTIVITY DAY 2021 VIRTUAL RUN

Terms & Conditions

 1. WORLD PYSICAL ACTIVITY DAY 2021 VIRTUAL RUN dianjurkan oleh Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Larian in terbuka kepada semua yang mempunyai alamat tetap di Malaysia.
  WORLD PYSICAL ACTIVITY DAY 2021 VIRTUAL RUN  is organised by Bahagian Pendidikan Kesihatan, Ministry of Health Malaysia. It is open to everyone who has a valid address in Malaysia.

 2. Untuk pendaftaran antarabangsa, hanya peserta yang menetap di negara Singapore, Brunei, Indonesia, Thailand, Cambodia, Hong Kong, Laos, Myanmar, Philippines dan Vietnam sahaja dibenarkan untuk mendaftar. Pendaftaran berkumpulan tidak dibenarkan bagi pos luar negara.
  For international registration, only participants residing in Singapore, Brunei, Indonesia, Thailand, Cambodia, Hong Kong, Laos, Myanmar, Philippines and Vietnam are allowed to register. Group registration is NOT allowed for international postage.

 3. Untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini, peserta diminta untuk mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) terkini yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) bagi aktiviti riadah, terutamanya bagi kawasan yang diisytiharkan sebagai kawasan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).
  In order to fight against COVID-19 infection, all participants need to obey the current Standard Operating Procedure (SOP) issued by Malaysian National Security Council (MKN) on outdoor exercises, especially for area declared to be under Movement Control Order (MCO).

 4. Peserta dikehendaki untuk mengemukakan maklumat peribadi yang benar, tepat, terkini dan lengkap semasa pendaftaran.
  All participants warrant to provide true, accurate, current and complete personal information during registration.

 5. Pengesahan penyertaan hanya sah dengan pembayaran yuran yang disyaratkan.
  The confirmation of participation is ONLY VALID with the confirmed payment of the required fee.

 6. Slip pengesahan akan dihantar ke alamat e-mel yang berdaftar beserta slip E-bib setelah pembayaran berjaya dibuat. Sekiranya slip pengesahan tidak diterima dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh pendaftaran, peserta harus memaklumkan kepada pihak penganjur.
  Upon successful payment, a confirmation slip will be sent to the participant's registered email address with e-bib number. If such confirmation slip is not received within 7 working days from the successful registration date, the participant should contact the Organizer.

 7. Setelah pendaftaran berjaya, sebarang pertukaran butiran termasuk penukaran saiz baju akan dikenakan bayaran tambahan sebanyak RM10.
  After successful registration, change of details including shirt size will cost an extra RM10.

 8. Tiada pemulangan yuran pendaftaran kepada semua peserta yang telah mendaftar
  All entries are NOT TRANSFERABLE, NOT REFUNDABLE AND NOT DEFERRABLE.

 9. Semua peserta boleh berlari, berjogging atau berjalan di mana-mana tempat yang selamat, di dalam Kawasan rumah ataupun menggunakan treadmill, pada bila-bila masa di antara 1 Mac 2021 hingga 30April 2021.
  Participants may run, jog or walk anywhere that is safe, within house area or on a treadmill, anytime from 1st March 2021 until 30thApril 2021.

 10. Peserta perlu merekodkan aktiviti menggunakan apa-apa jenis aplikasi larian (strava, Garmin, Fitbit, Samsung app, dan sebagainya) dan menghantar butiran screen shot tracking device sebagai bukti larian.  Sekiranya menggunakan treadmill, peserta boleh menghantar gambar paparan skrin treadmill yang menunjukkan jumlah jarak dan masa aktiviti yang telah dilakukan, sebagai bukti larian.
  Participants need to track their activity using any running apps (strava, Garmin, Fitbit, Samsung app, etc.) and submit a screen shot of tracking device as proof of distance. If you are using treadmill, you need to upload a picture of your treadmill screen that shows the distance and time taken for activity done as proof of distance.

 11. Peserta BOLEH MEMBAHAGIKAN JARAK LARIAN sebanyak beberapa kali yang diingini (maksima 5 kali) selagi jarak terkumpul mencapai jarak kategori larian yang dipilih. Tiada cut off time bagi semua kategori larian.
  Participants CAN SPLIT THE DISTANCE to as many times as you wish (maximum 5 times) as long as the accumulated distance reach the run category chosen. There will be no cut off time.

 12. Acara ini bukan sebentuk perlumbaan, tidak akan ada PEMENANG tetapi akan ada Leaderboard.
  This is not a race, there will be NO WINNER but there will be a leaderboard.

 13. Peserta boleh memuat naik keputusan dan bukti larian pada bila-bila masa semasa tempoh larian (1 Mac 2021 hingga 30 April 2021, pukul 12.00 pagi). Sekiranya peserta tidak dapat menghantar keputusan dan bukti larian pada masa yang ditetapkan, mereka akan dianggap tidak layak dan dianggap sebagai Did Not Start (DNS) di Leaderboard.
  You may upload your submission and screenshot at any time during the race period (1st March 2021 until 30th April 2021 at 12am). If participants are unable to submit the result before end of 28 FEBUARY 2021, they will be considered as disqualified and considered as Did Not Start (DNS) at Leaderboard.

 14. Semua keputusan perlu dimuatnaik di: https://vr.checkpointspot.asia/submit/world-physical-activity-day-vr
  All submission is to be submitted at: https://vr.checkpointspot.asia/submit/world-physical-activity-day-vr

 15. Kit larian akan diberikan kepada peserta yang berjaya mendaftar larian dalam tempoh yang ditetapkan.
  Running entitlements will be given to participants who has successfully registered run category within race period.

 16. Peserta mestilah mempunyai tahap kecergasan yang layak untuk menyertai acara ini. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kemalangan, kecederaan atau kecelekaan yang berlaku semasa menyertai acara larian virtual ini.
  Participants must be certified fit to participate in this event. The organiser shall not be liable for any accident, injuries or mishap that happen in participating the Virtual Run event.

 17. Semua peserta di bawah umur 18 tahun memerlukan persetujuan ibu bapa semasa membuat pendaftaran.
  All participants under the age of 18 need parental consent during registration.

 18. Semua ukuran T-shirt tertakluk kepada perbezaan sebanyak 1-2cm.
  All T-shirts measurement are subject to 1-2cm tolerance.

 19. Warna, reka bentuk dan bahan pembuatan barang dagangan mungkin berbeza daripada ilustrasi dan boleh berubah tanpa notis.
  All merchandises’ colour, design and material may be different from illustration and are subject to change without notice.

 20. Bayaran pendaftaran adalah dalam matawang Ringgit Malaysia (RM).
  Registration fees will be charged in Malaysian Ringgit (RM).

 21. Pihak penganjur boleh menghubungi peserta pada bila-bila masa melalui emel atau pesanan teks. Segala notis yang dihantar melalui alamat emel yang didaftarkan dengan penganjur akan dianggap telah diterima oleh peserta. Sekiranya peserta memberikan maklumat yang tidak tepat, tidak benar, tidak terkini dan tidak lengkap, atau penganjur berhak untuk mengesyaki bahawa maklumat tersebut tidak tepat, tidak benar, tidak terkini atau tidak lengkap, penganjur boleh menamatkan atau memansuhkan pendaftaran dan bayaran peserta tidak akan dikembalikan.
  The Organiser may contact the Participants at any time by e-mail or text message. Any notice sent to the e-mail address registered with the Organiser shall consider as received by the Participants. If the Participants provide any information that is inaccurate, untrue, not current or incomplete, or the Organiser has rights to suspect that such information is inaccurate, untrue, not current or incomplete, the Organiser may suspend or terminate the Participants’ registration and fees will not be refund.

 22. Sekiranya terdapat pemulangan bungkusan hantaran atas apa-apa sebab atau atas permintaan peserta, pihak penganjur akan mengatur penghantaran semula tetapi caj penghantaran akan ditanggung oleh peserta.
  If there is a returned of parcel to whatever reason; upon request, the organizers will arrange to resend the parcel but the delivery charges will be borne by participants.

 23. Sebarang penukaran alamat selepas pendaftaran berjaya akan dikenakan bayaran tambahan.
  Any address changes after registration will incurred additional charges.

 24. Pihak Penganjur berhak untuk menggunakan apa-apa gambar (termasuk gambar peserta), gambar bergerak, rakaman atau rakaman media berkaitan dengan acara larian virtual ini, untuk digunakan bagi tujuan lain yang berkaitan termasuk iklan komersial dan pengedaran kepada Penganjur.
  The Organiser reserves the right to use any photographs (including those of Participant), motion pictures, recordings, or any other media records of the Event, for any legitimate purpose including commercial advertising and distribution to the Organiser.

 25. Penganjur berhak untuk mengubah Terma dan Syarat acara pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa sebarang notis pemberitahuan.
  The organiser has the rights to amend the Terms & Conditions at any time at its sole discretion without any prior notice.

Organizer

Organized By : Persatuan Kesihatan Dan Kecergasan Putrajaya-Selangor
Contact No. : 03-8883 4406
Email : aktivitifizikal@gmail.com
Official FB link: Kementerian Kesihatan Malaysia - Portal Myhealth @myhealthkkm