15

Categories & Fees

03

Activities Method

04 05 06 07

Entitlements

08

PENGEPOSAN KIT PENYERTAAN ( Entry kit)

Kit Penyertaan ( Entry kit) akan mula dihantar kepada peserta melalui pos mulai 16 Oktober2020 atau lebih awal (sekiranya tempahan diterima awal dari pihak pembekal) setelah anda menghantar laporan aktiviti larian/berjalan/kiraan langkah)

T-shirt & Medal

09

10

11

Sizing Chart

12

Goodies bag

13

Submission Report

14

PENGHANTARAN KEPUTUSAN LARIAN

( Submition Report) Dalam tempoh ( 15 Jun hingga 15 Oktober 2020 ), peserta hendaklah menggunakan atau memuat turun mana-mana aplikasi yang boleh menjejaki larian/langkah anda dan ambil gambar (photo) yang menunjukkan tarikh dan jarak langkah sebagai bukti larian anda.Sila hantar keputusan aktiviti larian/berjalan/ kiraan langkah dan E-tiket atau slip pengesahan peserta serta alamat penuh anda ( untuk pengeposan kit peserta) anda ke etrtvrun2020@gmail.com mulai 1 Julai 2020.

Terms & Conditions

(Peserta yang berdaftar dianggap telah bersetuju dengan terma dan syarat ini)

  1. Terbuka kepada siapa yang berminat untuk menyertai acara ini.(seluruh Malaysia)
  2. Penganjur berhak untuk menghadkan dan menolak mana-mana pendaftaran.
  3. Peserta hendaklah berumur 7 tahun dan ke atas yang dibenarkan untuk menyertai acara ini.
  4. Semua peserta bertanggungjawab sepenuhnya untuk keselamatan diri semasa larian berlangsung. Penganjur tidak akan bertanggungjawab dan di pertanggungjawab keatas apa-apa kecederaan, sama ada maut/kematian atau apa-apa kecelakaan dan atau kerosakkan atau kehilangan harta benda sepanjang menjalankan aktiviti ini. Semua risiko adalah tanggungan peserta.
  5. Penganjur berhak untuk membatalkan, menangguhkan atau menukar tarikh acara. Yuran penyertaan tidak dikembalikan sekiranya acara itu dibatalkan dengan apa jua alasan.
  6. Peserta DINASIHATKAN untuk menjalani pemeriksaan perubatan atau berunding dengan pengamal perubatan sebelum pendaftaran dan sebelum memulakan larian ini. Adalah tanggungjawab setiap peserta untuk memastikan bahawa mereka cergas dan sihat untuk turut serta dalam larian ini.
  7. Penganjur akan menyerahkan/mengepos kit peserta (race kit) larian seperti yang dinyatakan dalam borang pendaftaran. Sekiranya saiz dan warna tidak tersedia, Pihak penganjur berhak untuk menggantinya dengan saiz dan warna yang lain tanpa pemberitahuan kepada peserta terlebih dahulu.
  8. Tiada pertukaran warna atau saiz T-shirt larian apabila maklumat telah diserahkan semasa pendaftaran.

Organizer

Organizer Name : EXCELLENT TEAM SOLUTIONS
Contact No. : 011-26497743/53
Email : etrtvrun2020@gmail.com