Virtual Run sempena Hari Jururawat Sedunia 2022 ialah acara sukan maya pertama kali dianjurkan oleh MHN. Bagi memotivasikan anggota kesihatan terutamanya Jururawat samaada dari sektor kerajaan mahupun swasta untuk melibatkan diri dalam gaya hidup yang lebih aktif. Aktiviti ini dapat meningkatkan kecergasan badan dalam tempoh pandemik COVID-19 yang sedang melanda serta merapatkan silaturahim dan ukhuwah warga Jururawat. MHN akan menganjurkan larian maya untuk tempoh tiga puluh hari (30) dan jarak 5km dan 10km. Pendaftaran untuk Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner akan dibuka pada 22 Februari 2022 sehingga 12 April 2022 dan acara akan bermula pada 12 Mei 2022 sehingga 12 Jun 2022. Peserta boleh memilih untuk menyertai Kategori 5km atau 10km selama 30 hari.

Peserta boleh memilih untuk berlari, berjalan, mendaki, sama ada di dalam rumah, di luar rumah, mahupun di atas treadmill.

Acara ini terbuka kepada semua Jururawat di Malaysia samaada dari sektor kerajaan mahupun swasta. Penyertaan juga dibuka kepada orang awam yang ingin memberi sokongan terhadap jururawat. Setiap peserta akan menerima baju penyertaan, pingat dan E-Sijil serta E-Bib sebelum bermula larian. Peserta perlu berlari memakai baju Penyertaan serta merekodkan kenangan larian dalam cara kreatif gambar atau video.

Gambar dan Video perlu dimuatnaik dalam instagram anda dan letakkan caption #NursesDayVirtualRun22 #MHN2022. 3 pemenang bagi setiap kategori akan diumumkan pada 16 Jun 2022 menerusi FB LIVE di Page MALAYSIAN MENTAL HEALTH NURSES ASSOCIATION bersama-sama dengan 10 Cabutan Bertuah.

Maklumat Acara

 1. Tempoh Larian: Dibuka antara 12 Mei 2022 (Khamis) 5:00 pagi (Waktu Malaysia) sehingga 12 Jun 2022 (Ahad) 5:00 petang (Waktu Malaysia).
 2. Tempoh Pendaftaran: 22 Februari 2022 (Selasa) 12:01 pagi (Waktu Malaysia) sehingga 12 April 2022 (Selasa) 06:00 petang (Waktu Malaysia).
 3. Tarikh Tutup Pendaftaran: 12 April 2022 (Selasa)06:00 petang (Waktu Malaysia)
 4. Pendaftaran: Semua pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian melalui Checkpoint Spot. Tiada pendaftaran manual atau sebarang bentuk pendaftaran lain akan diterima.
 5. Proses penghantaran kit pendaftaran akan dilakukan seminggu sebelum tarikh tempoh larian bermula.

Kategori

 • 5KM Terbuka
 • 10KM Terbuka
 • Jarak Paling Jauh

2 kategori tambahan perlu dihantar melalui media sosial instagram dengan menggunakan #NursesDayVirtualRun22 #MHN2022

 • Bergambar paling kreatif
 • Rakaman Video Paling Kreatif berdurasi 30 saat - 1 minit

Kawasan

Di mana-mana dalam atau luar. Berlari, jogging atau berjalan di atas treadmill dibenarkan selagi ia direkodkan dengan betul.

Syarat Penyertaan

Peserta mesti memenuhi syarat berikut:

 1. Mestilah warga negara Malaysia
 2. Keadaan kesihatan yang baik

Bayaran Penyertaan

Kategori Kit Larian Harga

 

 

5KM & 10KM

T-Shirt (Lengan Pendek), Pingat, e-Sijil, e-Bib, dan 1x entry Cabutan Bertuah RM52
T-Shirt (Lengan Panjang), Pingat, e-Sijil, e-Bib, dan 1x entry Cabutan Bertuah RM57
T-Shirt (Muslimah), Pingat, e-Sijil, e-Bib, dan 1x entry Cabutan Bertuah RM64

Peserta akan menerima baju acara dan pingat dalam masa dua puluh (20) hari bekerja selepas tarikh dan masa tutup pendaftaran.

T-Shirt & Carta Saiz

Nurse Day Virtual Run 2022

Nurse Day Virtual Run 2022

Nurse Day Virtual Run 2022

Medal

Nurse Day Virtual Run 2022

E-Bib

Nurse Day Virtual Run 2022

Penyerahan Keputusan

 • Tarikh dan masa penutup untuk memuat naik gambar dan video ke dalam instagram ialah 12 Jun 2022 (Selasa) jam 6.00 petang dan keputusan ialah pada 12 June 2022 (Selasa) 9:00 malam menerusi FB LIVE di Page MALAYSIAN MENTAL HEALTH NURSES ASSOCIATION bersama-sama dengan 10 Cabutan Bertuah.
 • Peserta dikehendaki menyerahkan dan memuat naik keputusan mereka di Checkpoint Spot dengan sama ada (i) auto sync rekod STRAVA mereka ke Checkpoint Spot atau (ii) penyerahan manual iaitu dengan cara memasukkan data yang berkaitan secara manual pada platform Checkpoint Spot yang disediakan dan muat naik paparan skrin (screenshot) rekod mereka seperti yang ditunjukkan dalam aplikasi larian/penjejakan yang diiktiraf ke platform Checkpoint Spot yang menunjukkan (a) nama peserta (b) tarikh dan masa (c) jarak.
 • Masa berlalu dan masa TIDAK bergerak yang ditunjukkan akan diambil kira.
 • Jika perlu, peserta hendaklah membenarkan kakitangan Checkpoint Spot mengakses rekod pengesanan mereka.
 • Jika diperlukan. Tetapan STRAVA peserta hendaklah ditetapkan kepada "umum" untuk tujuan pengesahan keputusan.
 • Sila rujuk Bahagian F Peraturan dan Peraturan kami serta hubungi kami untuk maklumat lanjut.

Peraturan dan Undang-Undang

NOTA: Semua peserta diingatkan supaya mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara Malaysia (MKN) mengenai senaman luar dari semasa ke semasa.

A. Am

 1. Larian Maya Nurses Day Run 22 #frontliner dianjurkan oleh Persatuan Jururawat Kesihatan Mental Malaysia menurut Peraturan dan Peraturan (R&R) ini dan semua terma dan syarat yang dinyatakan di bawah ini dalam halaman web ini adalah terpakai kepada semua peserta.
 2. Dengan mendaftar hendaklah menyerahkan maklumat kepada MHN melalui laman web ini, sama ada untuk tujuan mendaftar atau sebaliknya, anda menandakan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan R&R dan Pernyataan Privasi di sini selepas muncul berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan sebarang bentuk lain pemprosesan data peribadi anda oleh MHN.
 3. Pengisian borang pendaftaran dalam talian di sini mengesahkan persetujuan peserta untuk mematuhi dan terikat dengan R&R ini.
 4. Pendaftaran disahkan selepas pembayaran dan pengeluaran pengesahan melalui laman web ini.
 5. Peserta bersetuju untuk: (i) memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap tentang peserta seperti dalam borang pendaftaran (Maklumat Peribadi); dan (ii) mengekalkan dan mengemas kini maklumat peribadi dengan segera untuk memastikannya benar, tepat, terkini dan lengkap. MHN boleh menghubungi peserta dari semasa ke semasa melalui e-mel, panggilan telefon atau faksimili. Sebarang notis yang dihantar ke alamat e-mel yang berdaftar dengan MHN akan dianggap sebagai diterima oleh peserta.
 6. Jika peserta memberikan sebarang maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini dan/atau tidak lengkap, dan/atau jika MHN mempunyai alasan untuk mengesyaki bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar, tidak tepat, tidak terkini dan/atau tidak lengkap, MHN boleh menggantung atau menamatkan pendaftaran peserta. MHN juga berhak untuk membatalkan kelayakan kumpulan/peserta sekiranya terdapat sebarang maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap selepas acara tersebut selesai dan/atau pada bila-bila masa penemuan tersebut.
 7. MHN berhak untuk mengubah suai atau menggantikan mana-mana R&R ini dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkan sesuai. Sekiranya terdapat kesamaran dalam mana-mana peruntukan ini, MHN akan menjadi pihak berkuasa untuk mentafsir dan dengan berbuat demikian, MHN akan berusaha untuk mengambil kira kepentingan semua peserta yang terlibat. Sebarang pindaan kepada R&R ini akan dikemas kini pada Halaman Utama Acara di laman sesawang web Checkpoint Spot atau melalui e-mel kepada anda.
 8. MHN berhak untuk menggunakan mana-mana gambar, gambar bergerak, rakaman, atau mana-mana rekod media lain (termasuk yang memaparkan peserta) Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner, untuk sebarang tujuan yang sah, termasuk pengiklanan komersial.
 9. MHN berhak untuk menghadkan dan/atau menolak penyertaan tanpa memberikan sebarang sebab.
 10. MHN tidak akan melayan atau bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk sebarang pertikaian yang timbul daripada butiran penyertaan yang tidak lengkap.

B. Keselamatan

 1. Peserta mengambil bahagian dalam MHN atas risiko sendiri dan hendaklah bertanggungjawab ke atas keselamatannya sendiri. MHN, Penaja Acara (jika ada) atau Penaja Bersama (jika ada) tidak boleh bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan untuk sebarang kecederaan atau kematian walau bagaimanapun yang timbul daripada latihan untuk atau semasa penyertaan dalam Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner. Peserta amat digalakkan untuk berunding dengan pengamal perubatannya berkenaan dengan kesihatannya sebelum pendaftaran dan sebelum tempoh acara. Peserta tidak dinasihatkan untuk berlari dalam kumpulan bagi mengelakkan sebarang sentuhan fizikal secara langsung mengikut SOP COVID-19 semasa.
 2. Semua peserta hendaklah mematuhi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342) dan semua peraturan yang dibuat menurutnya dari semasa ke semasa. Semua aktiviti hendaklah mematuhi mana-mana prosedur operasi standard, garis panduan, peraturan dan peraturan yang dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkaitan dari semasa ke semasa. Melainkan dibenarkan sebaliknya oleh pihak berkuasa yang berkenaan, tiada peserta boleh berlari/berjalan/jogging/mendaki dalam kumpulan atau di mana-mana tempat yang tertutup.
 3. MHN mempunyai hak mutlak untuk menangguhkan atau membatalkan Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner sebagaimana yang MHN anggap sesuai demi kepentingan dan keselamatan para peserta. TIDAK akan ada bayaran balik sekiranya berlaku penangguhan atau pembatalan.

C. Langkah-langkah Pencegahan COVID-19

 1. Sebelum Berlari. Sebelum larian, perkara berikut perlu diberi tumpuan:
  • Pemeriksaan suhu individu hendaklah dijalankan. Jika suhu melebihi 37.5 C°, peserta tidak dibenarkan menamatkan larian dan perlu mengesahkan kesihatannya berada dalam keadaan cemerlang.
  • Pastikan larian berlaku di kawasan selamat dan hanya di Zon Hijau.
  • Sebelum berlari, sentiasa bersihkan tangan dengan sanitizer tangan.

 2. Semasa Larian
  • Semasa berlari dalam kumpulan, kekalkan jarak sosial sekurang-kurangnya satu meter sepanjang larian.
  • Gunakan pembersih tangan yang ditawarkan untuk membersihkan tangan anda.

 3. Selepas Larian. Perkara yang perlu dilakukan selepas larian peserta harus mengetahui perkara berikut:

Amalan Kebersihan Diri. Setiap peserta dalam acara itu mesti mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi pada setiap masa. Peserta mesti mengambil langkah berjaga-jaga berikut:

  • Basuh tangan anda dengan kerap menggunakan sabun dan air atau pembersih tangan selama sekurang-kurangnya 20 saat.
  • Sentiasa memakai topeng muka.
  • Mengamalkan jarak fizikal, di mana seseorang individu mengekalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain apabila tidak dalam latihan.
  • Makan makanan seimbang dan minum banyak air.
  • Jika gejala COVID-19 muncul, pastikan anda menjaga etika pernafasan dengan memakai topeng muka atau menutup mulut dengan tisu atau siku apabila batuk atau bersin.
  • Elakkan sentuhan langsung dengan mulut, hidung atau mata.
  • Jangan berkongsi bekas makanan atau minuman, serta barangan peribadi.

Pemantauan Risiko dan Gejala Jangkitan COVID-19. Setiap individu harus sedar tentang persekitaran mereka pada setiap masa dan mengamalkan langkah berjaga-jaga berikut:

  • Maklumkan orang yang bertanggungjawab jika mana-mana ahli keluarga,rakan sekerja atau orang lain diketahui berada di bawah pemantauan COVID-19 (Orang Dalam Siasatan (PUI) atau Orang Dalam Pengawasan (PUS) jika kategori COVID-19 positif).
  • Jejaki kesihatan diri anda dan laporkan kesakitan jika mana-mana tanda berikut muncul:
   1. Demam dengan suhu badan melebihi 37.5 C°.
   2. Batuk kering atau sakit tekak.
   3. Masalah pernafasan.
   4. Sakit atau ketidakselesaan otot atau sendi.

D. Format Cabaran

 1. Setiap peserta atau pasukan individu dikehendaki melengkapkan jarak yang dipilih dengan cara berlari, jogging, berjalan kaki, mendaki atau mana-mana gabungannya. MHN tidak membenarkan sebarang bentuk penipuan dan sebarang bentuk penipuan boleh mengakibatkan kehilangan kelayakan serta-merta pasukan daripada acara tersebut.
 2. Berlari di atas treadmill dibenarkan. Sebarang penggunaan peralatan seperti roller blade, e-skuter, basikal, motosikal, dan sebarang bentuk kenderaan, jentera, peralatan sama ada dikuasakan dengan cara elektronik atau sebaliknya dan sama ada sebahagian atau keseluruhannya adalah DILARANG SAMA SEKALI.
 3. Jarak yang ditunjukkan pada aplikasi STRAVA dan mana-mana permohonan lain yang diluluskan akan diambil kira tanpa mengira sebarang variasi jarak lain yang ditunjukkan pada boleh pakai atau aplikasi lain peserta.

E. Syarat Kemasukan

 1. Seorang peserta mestilah berumur 18 tahun dan ke atas pada hari pertama Tempoh Acara untuk menyertai Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner.
 2. Peserta mestilah cergas dan sihat dari segi fizikal untuk melengkapkan jarak larian
 3. Peserta bertanggungjawab ke atas insurans kesihatan peribadi dan kesejahteraan mereka sendiri.
 4. MHN tidak bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan atau kerosakan yang berlaku daripada latihan, semasa atau akibat daripada Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner. Peserta digalakkan untuk berunding dengan pengamal perubatan mereka sebelum Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner.
 5. Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner dibuka kepada semua warga Jururawat serta orang awam yang menyokong kerjaya jururawat dan tertakluk kepada pemenuhan Syarat Kemasukan.
 6. Setiap peserta hendaklah menempuh sekurang-kurangnya 5km atau 10km jarak larian.
 7. MHN berhak untuk menolak dan/atau membatalkan sebarang pendaftaran mana-mana individu yang gagal memenuhi keperluan penyertaan yang dinyatakan di sini.

F. Penyerahan Keputusan

 1. Pergi ke pautan dan https://vr.checkpointspot.asia/ klik lakaran kecil acara.
 2. Masukkan ID Pesanan dan Nombor ICanda. Sila isi semua maklumat yang diperlukan.
 3. Setiap peserta mesti menyerahkan dan memuat naik keputusan mereka dengan syncing (memadankan) rekod STRAVA mereka ke Checkpoint Spot atau memuat naik tangkapan skrin mereka Aplikasi STRAVA atau mana-mana permohonan lain yang diluluskan ke Checkpoint Spot menunjukkan (a) nama peserta (b) tarikh dan masa (c) jarak
 4. Keputusan akan dipaparkan di papan utama (Leaderboard) masing-masing selepas pengesahan.

G. Pembatalan dan Kehilangan kelayakan

 1. Selepas pendaftaran dan pembayaran yuran pendaftaran, tidak akan ada bayaran balik yuran untuk peserta yang akhirnya tidak mengambil bahagian dalam Nurses Day Run 22 #frontliner, atas apa jua sebab sekalipun.
 2. Peserta tidak dibenarkan memindahkan penyertaan pendaftarannya kepada pihak lain selepas pendaftarannya disahkan.
 3. Mana-mana peserta yang memulakan aktivitinya sebelum bermulanya Tempoh Cabaran acara ATAU melengkapkan jarak selepas Tempoh Cabaran ATAU tidak melengkapkan sepenuhnya jarak yang dipilih akan dibatalkan.
 4. Keputusan seperti yang ditentukan oleh MHN adalah MUKTAMAD dan tiada rayuan akan dibenarkan. Tiada pertikaian akan dilayan.
 5. MHN berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana individu/kumpulan yang ahli/ahlinya didapati menipu, enggan mematuhi R&R dan/atau gagal memenuhi Keperluan Penyertaan dan/atau dalam apa jua cara berkelakuan dengan cara yang MHN mengikut budi bicara mutlaknya didapati menyinggung atau tidak sesuai.

H. Kelayakan Peserta

 1. Semua peserta akan dianugerahkan dengan Baju acara setiap seorang dalam tempoh 20 hari bekerja selepas tarikh tutup pendaftaran
 2. Baju acara hendaklah dipakai ketika melaksanakan tugasan acara. Bergambar atau merekod video haruslah memakai baju acara.

I. Hadiah

 1. Hadiah Misteri akan diberikan kepada pemenang berikut:
  • 5KM Terbuka
  • 10KM Terbuka
  • Jarak Paling Jauh
  • Bergambar paling kreatif
  • Rakaman Video Paling Kreatif berdurasi 30 sec – 1 min
 2. 10 pemenang cabutan bertuah bakal dapat hadiah misteri.

J. Keputusan

Keputusan peserta pemenang akan diumumkan secara langsung pada 12 Jun 2022 (Ahad) jam 9.00 malam di Official Page FB MALAYSIAN MENTAL HEALTH NURSES ASSOCIATION

K. Klausa Penepian dan Pengakuan

 1. Dengan mendaftarkan anda dengan ini mengesahkan bahawa (1) anda telah memenuhi syarat penyertaan seperti yang dinyatakan dalam R&R di sini dan anda berada dalam keadaan sihat dan fizikal yang baik untuk menyertai Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner; (2) anda tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau mana-mana ubat terlarang atau preskripsi yang boleh menjejaskan keupayaan anda untuk menyertai Nurses Day Run 22 #frontliner dengan selamat.
 2. Anda memahami dan mengakui bahawa penyertaan dalam Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner mungkin melibatkan risiko dan bahaya dan anda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda sepenuhnya untuk menentukan sama ada anda cukup cergas dan sihat untuk menyertai Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner anda akan menyertai acara ini atas risiko anda sendiri dan perbelanjaan. 
 3. Anda bersetuju bahawa (1) anda telah membaca dan memahami R&R di sini; (2) anda akan mematuhi dan mematuhi semua R&R; (3) anda tidak akan dalam apa jua keadaan memegang MHN, kakitangan yang terlibat dalam menganjurkan dan/atau menaja acara ini, wakil, kakitangan, pekerja dan/atau kontraktor mereka, bertanggungjawab terhadap sebarang kos dan perbelanjaan, dan liabiliti yang mungkin timbul daripada anda. penyertaan dalam acara ini; (4) anda dengan nyata mengetepikan semua tuntutan untuk sebarang kecederaan, kematian, kerugian kewangan dan ketidaksahihan kepada anda atau mana-mana daripada anda yang mungkin disebabkan oleh sebarang perbuatan, peninggalan, atau kegagalan untuk bertindak di pihak penganjur, penaja, wakil mereka, kakitangan, pekerja, kontraktor semasa Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner dijalankan; (5) RSR, penganjur dan/atau Penaja/Penaja Bersama untuk Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner hendaklah mempunyai persetujuan anda yang tidak berbelah bahagi untuk memproses Data Peribadi anda seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 untuk tujuan Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner dan/atau untuk tujuan pemasaran lain; dan (6) Anda boleh menerima bahan pemasaran daripada Penaja/Penaja Bersama untuk Nurses Day Virtual Run 22 #frontliner.

L. Kenyataan Privasi

 1. Kami mungkin mengumpul data anda melalui pelbagai cara termasuk data dan maklumat yang diberikan secara sukarela oleh anda semasa pendaftaran.
 2. Kami mungkin memproses Data Peribadi anda untuk tujuan berikut: untuk mengesahkan identiti anda; (jika berkenaan)
  1. untuk melindungi kepentingan penting anda atau kepentingan penting orang lain dalam kes di mana persetujuan tidak boleh diberikan oleh atau bagi pihak anda;
  2. untuk mengesan dan mencegah aktiviti penipuan;
  3. pentadbiran keadilan atau pencegahan atau pengesanan jenayah,penyiasatan, kepentingan awam atau prosiding undang-undang;
  4. pelaksanaan apa-apa fungsi yang diberikan kepada mana-mana orang oleh atau di bawah mana-mana undang-undang atau dikehendaki atau dibenarkan oleh atau di bawah mana-mana undang-undang atau dengan perintah mahkamah atau mana-mana badan pentadbiran atau kawal selia yang mempunyai bidang kuasa ke atas perkara itu;
  5. mewujudkan, melaksanakan atau mempertahankan hak undang-undang;
  6. untuk menghubungi anda dan mengekalkan komunikasi dengan anda;
  7. penyimpanan rekod dalaman kami;
  8. untuk menghantar ucapan bermusim, mesej atau pengumuman perkhidmatan awam kepada anda; dan sebarang tujuan lain yang anda telah bersetuju dengan jelas, sama ada terkandung di sini atau sebaliknya.
 3. Kami mungkin berkongsi beberapa data peribadi anda dengan penaja kami.
 4. Anda dengan ini mengesahkan bahawa anda telah membaca Pernyataan Privasi ini dan anda memahami sepenuhnya kandungan dan takat Pernyataan Privasi ini dan oleh itu menandakan penerimaan secara sukarela, eksplisit dan tanpa syarat dan persetujuan anda untuk Data Peribadi anda diproses oleh kami dan/atau Penaja kami/ Penaja Bersama untuk tujuan yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi ini dan kepada kelas pihak ketiga yang dikenal pasti dalam Pernyataan Privasi ini dan bahawa Pernyataan Privasi ini akan menjadi NOTIS yang mencukupi kepada anda berhubung dengan proses Data Peribadi oleh kami.

Penganjur

Organizer : MALAYSIAN MENTAL HEALTH NURSES ASSOCIATION
Email : jururawatkesihatanmental@gmail.com
Instagram: JURURAWAT KESIHATAN MENTAL
Facebook: MALAYSIAN MENTAL HEALTH NURSES ASSOCIATION

gtag('config', 'UA-159314413-1');